Serviks (Dölyatağı Boynu)

Dölyatağının silindir biçimindeki alt bölümü; içinden dölyolu ile dölyatağı boşluğunu birbirine bağlayan bir kanal geçer.

Sağlık Terimlerinde Ara