Serum-Protein Elektroforezi

Kan serumundaki proteinlerin elektroforez(*) yöntemiyle ayrıştırılmasın! sağlayan yöntem.

Sağlık Terimlerinde Ara