Seroprofilaksi

Bağışık bir serumun, belirli bir enfeksiyon hastalığının ortaya çıkmasını önlemek amacıyla vücuda verilmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara