Serodiyagnoz

Antijen ile antikor arasındaki tepkimeyi belirleyerek tanı koyma yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara