Serebrotoni (Beyinsel Kişilik)

Davranışlarda beyinsel işlevlerin Öne çıktığı kişilik öğesi.

Sağlık Terimlerinde Ara