Serbest Triyodotironin (Ft3)

Kandaki taşıyıcı proteinlere bağlı olmayan T3 hormonu.

Sağlık Terimlerinde Ara