Septum

Organ ya da boşlukları birbirinden ayıran bölme.

Sağlık Terimlerinde Ara