Sella Turcica (Türk Eyeri)

Sfenoit(*) kemiğin üst yüzünde yer alan ve içine hipofİz bezinin yerleştiği eyer biçimli çöküntü.

Sağlık Terimlerinde Ara