Şekerli Hemoglobin

Normal olarak düşük miktarda bulunan ve alyuvarların serumdaki früktoza uzun süre maruz kalmasıyla oluşan hemoglobin türü.

Sağlık Terimlerinde Ara