Sekans*

Nükleotidlerin dizilişi.

Sağlık Terimlerinde Ara