Schilling Testi

Sindirim kanalında B12 vitamininin emilim durumunu saptamaya yarayan test.

Sağlık Terimlerinde Ara