Schick Testi

Kan serumunda difteri toksinine karşı oluşmuş antikor-lann varlığını göstermek İçin kullanılan test.

Sağlık Terimlerinde Ara