Sarkolemma

Kas telini saran zar.

Sağlık Terimlerinde Ara