Sanatoryum

Veremle savaşta, yasaların belirlediği koşullarda hazırlanmış ve gerekli biçimde donatılmış uzman hastane.

Sağlık Terimlerinde Ara