Salpenjit

Tuba uterinaların iltihabı.

Sağlık Terimlerinde Ara