Salpenjektomi

Bir ya da her İki dolyatağı borusunun (Fallop boruları) Çıkarılma işleminden oluşan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara