Salpengopeksi

Dölyatağı borularının (Fallop boruları) cerrahi girişimle bağlanması.

Sağlık Terimlerinde Ara