Salpengografi

Dölyatağı borularının (Fallop boruları) incelenmesi için kullanılan radyolojik tanı yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara