Salgıbezi

5. yüzyılda anatomi bilginlerinin çok çeşitli boyuttaki anatomik yapıları belirtmek için kullandığı terim.

Sağlık Terimlerinde Ara