Sajital

Vücudu ya da bir anatomik oluşumu sol ve sağ olmak üzere iki yarıya ayıran orta çizgiyi tanımlayan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara