Yüzme havuzları tehlike saçıyor

Elektrik Mühendisi Ethem Erkoç, yaşanan facianın elektriksel alt yapı eksikliği, yapım esnasındaki kural dışı imalatlar ve denetim nedeniyle meydana geldiğini kaydetti.

Erkoç, "Her şeyi kaçak akım koruma cihazlarının varlığına bağlamak doğru değil. Kaçak akım koruması tabi ki bir gereklilik ama yetmez. Konu yüzme havuzu veya su yapısı olunca, kaçak akım koruması güvenlik gereğini karşılamaz." dedi.

Ayrıca Erkoç, "Evdeki, fabrikadaki koşulları ile havuz farklıdır. Havuzlarda, tuzların, sülfatların vb etkisi ile suyun direnci 2 ohm/metre, özel şartlar altında da 0,2 ohm/metreye kadar düşebilmektedir. Buradan anlaşılması gereken, kaçak akım cihazının açma süresi içinde yüksek bir akıma maruz kalırsınız ve herşey biter." şeklinde konuştu.

SU İÇEREN ALANLARA ÖZEL BİR YÖNETMELİK YOK

2004 yılında EMO-Elektrik Mühendisleri Odasınca hazırlanmış yönetmeliğin ilgili bakanlıkça bekletildiğini dile getiren Erkoç, "Ülkemizde yüzme havuzu, görsel su yapıları, süs havuzları, özetle su içeren yaşanabilir veya ulaşılabilir alanlara ilişkin bir iç tesisat yönetmeliği yok. Uygulamaya ve doğal olarak bilgilenmeye, farkındalığa hizmet edecek olan bir Türkçe kaynak da yok. Oysa bu alan ilave özel kurallar gerektirmektedir. Konuya ilişkin uluslararası standartlar dikkate alınmalıdır." dedi.

UYGULAMA YAPILACAK MEKANLAR GÜVENCE ALTINA ALINMALI

Erkoç, "Güvenlik kurallarına uymak ve bunlardan haberdar olmak çok önemli. Arıza, bakım, su basması gibi sebepler nedeniyle uygulama yapılacak mekanlarda, elektrik iletiliminin kesilmesi, bunun güvence altında olması şart.Elbette bunlar, şartların gerektirdiği güvenlik donanımlarına sahip olarak ve önlemleri alarak yapılmalıdır." Yüzme ve süs havuzlarının elektriksel altyapısı için, altın kural; havuz tekniğine ilişkin, iletken yüzeyli ekipmanlar, havuz donatısı, havuz içi, çevresi ve ilgili alanlar güvenli potansiyel dengelemesine (Topraklama) sahip olmalıdır." dedi.

Topraklama direnci, bütün havuzlar için uzman elektrik mühendisince, düzenli olarak ölçülüp, kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çeken Erkoç, "Doğru malzeme ve kurallara uygunluk, faz, nötr, topraklama iletkenleri, kaçak akım koruması, kumanda, dağıtım, otomasyon cihazları, buatlar, ekler, ekipmanların IP, CE gerekleri, uyarı ve güvenlik donanımları için uygunluk ve denetim mutlaka sağlanmalıdır." diye konuştu.