Yaşlı Adamın Kafasına Demir Çubuk Saplandı

Çin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 50 yaşındaki inşaat işçisinin kafasına 76 cm uzunluğunda bir demir çubuk saplandı.

Çin'in Anhui bölgesinde meydana gelen inanılmaz bir kaza yaşandı. 50 yaşındaki inşaat işçisi iskelenin üzerinden düştü ve kafasına tam 76 cm uzunluğunda bir demir çucuk saplandı.

 ACİLEN AMELİYATA ALINDI

2.5 cm genişliğindeki metal çubuğun beyne hasar vermesinden endişelenen sağlık ekipleri Fang'i acilen ameliyata aldı. 

 

AMELİYATI SAĞLIKLI GEÇTİ

Kazanın ardından çenesinden giren ve alnından çıkan 76 cm uzunluğundaki demir çubuk, 9 saat süren zorlu operasyonun ardından çıkarıldı.Başarılı geçen ameliyatın ardından hayatta kalan 50 yaşındaki işçinin herhangi bir sakatlık yaşamayacağını belirten doktorlar, Fang'in hayatına eskisi gibi devam edeceğini açıkladı.

 

İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
 
 

ÜRETİM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
1- Fabrika projelerinin hazırlanmasında sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına dikkat edilmelidir.
2- Sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına uygun makine ve tezgahlar seçilmelidir.
3- İşletmedeki ara yolların ve geçitlerin işçi miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
4- Artıkları temizlenmesi için yeterli saha bulunmalıdır.
5- İşletmenin kurulma aşamasında priz ve şasi topraklamaları yapılmalıdır.
6- İthal edilen malzemelerin güvenli olmasına dikkat edilmelidir.
7- Makine kısımları, araç gereçler ve bunların koruyucuları ile kullanılan malzemelerin standartlara uygunluğunun sağlanması gerekmektedir.

KAMU KURUMLARININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1- Güvenlik ve sağlık standartları hazırlanmalıdır.
2- Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle zorlayıcı ve yasaklayıcı önlemler almalıdır.
3- Koruyucu hekimlik ve iş kazaları hastaneleri yaygınlaştırılmalıdır.
4- İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusuna gereken önemi veren işletmeler ödüllendirilmelidir.
5- Ağır ve tehlikeli işlerde çalışan işçilerin tüzük esaslarına zorunlu periyodik muayelerinin SSK sağlık tesislerinde yapılması temin edilmelidir.
6- Herhangi bir nedenle sakat kalan işçileri yeniden sağlıklarına kavuşturmak ve yeni bir meslek kazandırmak amacıyla tıbbi ve mesleki rehabilitasyon merkezleri kurulmalıdır.
7- İş kazaların ve meslek hastalıklarına neden olan etmenler araştırılmalı ve önleyici tedbirlerin tespit edilmesi çalışmaları arttırılmalıdır.
8- Denetimin nicelik ve nitelik yönünden etkinliği sağlanmalıdır.
9- Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran ve altı aydan fazla sürekli iş yapılan işletmelerde iş güvenliği kurullarının kurulması şartını daha küçük çaplı işletmelere de uygulama zorunluluğu getirilmelidir ve her işletmede bir iş güvenliği sorumlusunun bulunması mecburi olmalıdır.
10- Okullarda, özellikle teknik okullarda, işçi sağlığı ve iş güvenliği dersleri okutulmalıdır.

İŞVERENİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1- İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuatın uygulanmasında titizlik gösterilmelidir.
2- Her işletmede bir iş güvenliği şefi bulundurulmalı ve gerekirse işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları kurulmalıdır.
3- Kaza sıklığını en aza indirmenin yolları araştırılmalıdır.
4- İşçiler işe alınırken mutlaka sağlık muayenesinden geçirilmeli,kendilerine uygun olan işlere yerleştirilmelidir.
5- İşyerinde sağlık personeli bulundurulmalıdır.
6- Çalışma süresi,mevzuatın tayin ettiği sınırlar üzerine çıkarılmamalıdır.
7- Çalışanların uygun çalışma ritminden daha hızlı bir şekilde çalışmaları istenmemelidir.
8- Uygun çalışma metodları yerleştirilmeli ve uygulanmalıdır.
9- İşyerlerinde iyi bir düzen ve temizlik temin edilmelidir.
10- Çalışanlar kazaların önlenmesi açısından motive edilmeli ve en az kaza yapan işçi ve gruplar ödüllendirilmelidir.
11- Çalışanların tatmini için tayinlerde çalışanların ailevi durumunu gözönüne alınmalıdır.
12- Kaza tehlikelerinin azaltılması,yangın tehlikelerinin ortadan kaldırılması veya yangın söndürme ekipman ve yönetiminin etkenliğinin arttırılması ve işletmenin çalışılan bütün bölümlerindeki sağlık koşullarının iyileştirilmesi için iş güvenliği organizasyonu yapılmalıdır.


 
 

İŞÇİNİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 
 

1- İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına dikkatle uymalıdırlar.
2- Alet ve makineleri talimatlara uygun bir şekilde kullanmalıdırlar.
3- Koruyucu tedbirlere uymalıdırlar.
4- Çalışanlar işin tehlikesini azaltmak için koruyucu gözlük,başlık ,yüz siperi, kulak tamponu,gaz maskesi,koruyucu ayakkabı giysi gibi malzemeleri,yaptıkları işe uygun olarak kullanmalıdırlar.
5- Yanıcı ve tutuşucu malzemeler civarında kaynak yapmamalıdırlar.
6- İşyerlerinde çalışırken işçiler birbirleriyle şakalaşmamalıdırlar.
7- Bütün bağlantıların mükemmel olmasına dikkat etmelidirler.
8- Gaz tüpü gibi tehlikeli maddelere dikkat etmelidirler.

SENDİKANIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
1- Sendikalar yasal olarak yapmak mecburiyetinde oldukları eğitimin özellikle iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında yoğunlaşmasını sağlamalıdırlar. 
2- İşletmelerde işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulup işletilmesini sağlamalıdırlar.
3- İşletmelerde çalışanları iş güvenliği konusunda eğitecek konferanslar, seminerler ve film gösterileri yapmalı, eğitici kitap, broşür ve afişler hazırlanmalıdırlar.
4- İşletmelerin güvenlik kurullarına riayet edip etmediklerini denetlemelidirler

 
 

İlgili Sağlık Konuları