Teis 4. Olağan Genel Kurulu

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, eczanelerde tek tip tabela uygulamasının eczaneler arasında rekabeti ortadan kaldırmayacağını belirterek, "Eczaneler artık birbirleriyle değil aktarlarla medikallerle süper marketlerle zincir mağazalarla ve internet üzerinden satış yapan firmalarla rekabet etmeye çalışıyor.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, eczanelerde tek tip tabela uygulamasının eczaneler arasında rekabeti ortadan kaldırmayacağını belirterek, "Eczaneler artık birbirleriyle değil aktarlarla medikallerle süper marketlerle zincir mağazalarla ve internet üzerinden satış yapan firmalarla rekabet etmeye çalışıyor." dedi.

Saydan, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası'nın (TEİS) 4. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 10 yıl önce Türkiye'nin değişik şehirlerinden 17 eczacının bir araya gelmesiyle sendikanın kurulduğunu anımsatarak, bu sürede eczacılık mesleği için bir kurtuluş savaşı verdiklerini söyledi.

Eczacılık mesleğinin sürekli düzenlemeler yapılan bir meslek olarak hep gündemde kaldığını belirten Saydan, "Bugüne kadar süre gelen tüm sağlık sorunlarının sebebi eczacılarmış gibi davranıldı ve eczanelerimizin güçsüzleşmesine sebep olan birçok yeni kurallar getirildi. Sendika kurulduğu günden itibaren bu sorunlar yumağını çözmek için uğraşıyoruz. Ancak ne yazık ki biz çözdükçe ardından yenileri eklenmeye devam ediyorlar. Birlikte omuz omuza mücadele etmeyi beklediklerimiz bırakın bu mücadeleyi bizimle birlikte yapmayı, bir de bizim ayağımıza çelme takma, uğraşılarımızı boşa çıkarma gayretleri gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Eczaneler aktarlarla rekabet ediyor"

Saydan, konuşmasında eczacıların sorunlarına da değinerek, eczanelerde ikinci bir eczacı bulundurulması konusunda şunları söyledi:

"Ülkemizde bulunan tüm eczacıların istihdamı tabii ki bizleri yakından ilgilendirir. Tabii ki tüm eczacıların refah seviyesinin en yüksek seviyede olması bizi mutlu eder. Ancak bu konudaki önlemleri almak eczacıların işi değil devletin politikaları olmalıdır. Öncelikle gereğinden fazla açılmış olan eczacılık fakültelerinin uygun sayıya indirilmesi gerekir. İstihdam edilemeyecek kadar eczacı mezun edilmesine bir son verilmelidir. Eczane sahibi bir eczacı sonuçta bir işletme sahibidir ve işletmesinin ayakta kalması için birçok ekonomik önlemi almak zorundadır. Bize dayatılan bu 2. eczacı uygulaması birçok eczacıyı zor durumda bırakmaktadır. Eczacı kiminle çalışacağına kendi karar verdiği gibi ne kadar ücret ödeyeceğine de (asgari ücretin altında olmamak şartıyla) kendisi karar verir. Bu yönetmelik maddesinde eczacının cirosuna bağlı olarak kaç tane eczacı çalıştıracağı ve ne kadar ücret vereceği belirlenmiştir."

Eczanelerde tek tip tabela uygulaması konusunun da eczaneler arasında rekabeti ortadan kaldırmayacağını savunan Saydan, "Eczaneler artık birbirleriyle değil aktarlarla medikallerle süper marketlerle zincir mağazalarla ve internet üzerinden satış yapan firmalarla rekabet etmeye çalışıyor." dedi.

Konuşmaların ardından, plaket törenine geçildi. Sağlık alanındaki çalışmaları nedeniyle Anadolu Ajansı Başmuhabiri Selma Bıyıklı Adabaş ve muhabir Yıldız Nevin Gündoğmuş'a plaket takdim edildi.