Sigorta Şirketlerinden Kansere Özel Teminat

Kanser, kalp, MS gibi hastalıkların yaygınlaşması üzerine sigorta şirketleri, 23 riskli hastalığı kapsayan özel ürün geliştirip, sigortalılara toplu tazminat ödemeye başladı.

Son yıllarda kanser, kalp, şeker gibi hastalıkların yaygınlaşması ve önümüzdeki yıllarda da bu tür hastalıkların katlanarak artacağına yönelik araştırmalar sigortacıları da hareketlendirdi. Riskli hastalıklar sigortası adı altında özel ürün geliştirip, pazara sunan sigorta şirketleri, birçok kritik hastalığa teminat sunuyor. Sigortaya talep de hızla artıyor.

TOPLU TAZMİNAT ÖDENİYOR

Riskli hastalıklar sigortasında başta kanser, kalp ve şeker olmak üzere; MS, beyin tümörü, HIV, körlük, inme, böbrek yetmezliği, uzuv kaybı, organ nakli, kalp kapağı ameliyatı, işitme kaybı gibi 23'e yakın riskli hastalığa sigorta teminatı veriliyor. Sağlık sigortasından en büyük farkı ise sigortalıya toplu tazminat ödemesi. Sağlık sigortası tedavi giderlerini karşılayıp, sağlık kuruluşuna ödeme yaparken, riskli hastalıklar sigortasında ise sigortalıya, hastalığa yakalandıktan 30 gün sonra poliçede belirlenen tazminat toplu olarak ödeniyor. Örneğin, sigortalı 100 bin liralık bir poliçe satın almışsa, sağlık sorunu çıktığında kendisine 100 bin lira ödeniyor. Böylece kişi, toplu parayı ister tedavisi için kullanıyor isterse de diğer ihtiyaçları için harcıyor.

TOPLU TAZMİNAT

Sigortanın primi ise kişinin yaşına göre değişiyor. 50 bin TL vefat, 40 bin TL de riskli hastalık olmak üzere toplam 90 bin liralık teminat için 40 yaşındaki bir sigortalı, yıllık 300 lira prim ödüyor. Hastalığa yakalandığında ise sigortalının kendisine 40 bin lira, vefatı durumunda da geride kalanlara 50 bin lira tazminat ödeniyor.
Aynı şekilde 100 bin dolarlık teminat için 45 yaşındaki bir kişi, yıllık bin 200 dolar primle riskli hastalıklar sigortası yaptırabiliyor. Risk meydana geldiğinde de sigorta şirketi 100 bin doları peşin ödüyor.
Sigortacılar, son yıllarda hem hastalıklara yakalananların sayısının arttığını hem de bu hastalıkların çok genç yaşlarda görülmeye başlandığını belirterek, riskli hastalıklar sigortasına ciddi talep olduğunu ve her yıl da bu ürünü satın alanların sayısının katlanarak arttığını söylüyor.

YILDA 100 BİN POLİÇE SATIYORUZ

Garanti Emeklilik Genel Müdürü Cemal Onaran, tehlikeli hastalıklara ilişkin teminatları içeren Garantili Yarınlar ürününü çıkardıklarını, yılda yaklaşık 100 bin poliçe sattıklarını belirterek, şunları söyledi: "Ürünümüzün farklı hastalıkları içeren daha kapsamlı paketlerini de geliştirdik. MS, açık kalp ameliyatı, böbrek yetmezliği, organ nakli ve körlüğü de içeren 10 yaygın hastalık dahil 13 hastalık teminat altında. Sigortalımız istenmeyen durumlardan biriyle karşılaştığında 30 gün sonra ürünü alırken seçtiği tazminat tutarını bir defada ödüyoruz. Sigortanın primini sigortalının yaşına bağlı olarak belirliyoruz ve 9 taksitte ödeme imkanı sunuyoruz. Tehlikeli hastalıklar teminatı içeren ürünümüzde yıllık prim üretimimiz 20 milyon TL'nin üzerinde."

SAĞLIK SİFORTASI DEĞİL

Allıanz Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Taylan Türkölmez, Yaşam Riskleri Sigortası'nın 20 kritik hastalığı ve vefat teminatını kapsadığını, 30'lu yaşlarının başındaki pek çok sigortalıya kanser ve kalp krizi teminatları ödediklerini belirterek, şunları söyledi: "Kritik hastalık sigortalarını, sağlık sigortalarıyla karıştırmamak gerekir. Sağlık sigortaları hastalık tedavilerinde doğrudan hastane gibi sağlık kuruluşlarına ödemeyi gerçekleştirir. Kritik hastalık sigortalarında sigortalıya veya vefat gerçekleşirse yasal varislerine ödeme yapılır. Amaç bu tür hastalıkların gerçekleşmesi durumunda oluşan maddi yükün ağırlığını azaltmak, sigortalılara ve ailelerine destek olmaktır."

KADINLARIN İLGİSİ YÜKSEK

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Uğur Erkan, kritik hastalık sigortasına yoğun rağbet olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Bizim hem 21 hastalığı teminat altına alan tam kapsamlı kritik hastalık sigortamız, hem 5 temel hastalığı kapsayan standart sigortamız hem de sadece kadınlara özel sigortamız var. Kadına özel ürünümüzde, kadınlar ile ilgili kritik hastalıklar ve vefat riskine karşı teminat sağlıyoruz. Sigorta süresinde bu hastalıklardan birisi ile karşılaşılması durumunda, kişiye tek seferde tazminat ödemesi yapılıyor. Kritik hastalık tazminatı ödenmiş bir sigortalı için poliçe süresi içerisinde vefat riskinin gerçekleşmesi durumunda ise vefat teminatının tamamı vefat tazminatı olarak kanuni varislerine ödeniyor." (Kaynak:Hürriyet)