Meme Kanseri Nasıl Oluşur?

Memedeki süt bezleri ve kanallarını döşeyen hücrelerin kontrol dışı çoğalması ile meme kanseri ortaya çıkar.Kadınların en sık görülen kanserlerinden birisidir.Kanserden ölüm nedenleri arasında kadınlarda birinci sırayı alır. Dünyada her yıl 1,5 milyon kadına meme kanseri teşhisi konmaktadır. 85 yaşına kadar gelen her 8 kadından birisi bu yaşına kadar meme kanseri tanısı alır.

Meme Kanserinde Risk FaktörleriBazı özellikeri taşıyan hastalarda hastalık daha sık görülür.Bu özelliklere risk faktörleri diyoruz.Bunlar şu şekilde sıralanabilir.Yaş Meme kanserinde ileri yaş risk faktörüdür.Hastaların % 70 i 50 yaş üzerindedir.Bu nedenle menopooz sonrası dönemde şikayet olmasa bile her yıl doktor kontrolü şarttır.Kişisel Meme Kanseri HikayesiDaha önce bir memede kanser saptanan hastalarda diğer memede tümör olasılığı normal insanlara göre 3-4 kat daha fazladır.Ailede meme kanseri hikayesi:Birinci derece yakınlarında meme kanseri olan kadınlarda risk 2-5 kat daha fazladır. Uzun fertilizasyon:Erken adet görüp geç menopoza giren kadınlarda meme kanseri riski daha yüksektir.Östrojen Hormon TedavisiMenopoz sonrası ösrtrojen replasman tedavisi alan kadınlarda risk bu tedaviyi almayan kadınlara göre 3 kat daha fazla artmaktadır.Meme kanserinde Erken Tanı ve ÖnemiMeme kanserli hastalarda hastanın farkedebileceği ilk belirtiler şunlar olabilir;Sert,kenarları düzensiz,ağrısız bir kitlenin hasta tarafından elle hissedilmesi.Koltuk altlarında ele gelen bir kitle yada serlik.Memede ciltteki damarlarda genişlemeler ve belirginleşmenin olması.Deride meydana gelen çöküntü.Meme başında içe çekilme.Meme başından kanlı renkte de olabilen akıntı gelmesi.Meme kontrol taramalarının yapılamadığı ülkelerde hastaların %70 e yakını kitleyi kendileri bulup doktora gelmektedir.Ancak cerrahların amacı,meme tarama programlarında mamografi ile meme kanserini ele gelebilecek boyuttan çok önce bulup, erken evrede tedavisini sağlamaktır. Mamografi; memeye düşük dozda radyasyon vererek yapılan özel bir görüntüleme yöntemidir. Kolayca


uygulanabilir ve ulaşılabilir bir tetkiktir.Meme Kanserinde TedavisiMeme kanserinde esas tedavi yöntemi cerrahi tedavidir.Ancak diğertüm tedavi yöntemlerinin meme kanseri tedavisinde multidisipliner biçimde cerrahiye ek olarak uygulandığı


ve hastalığın tedavisinde büyük ilerlemeler sağlandığı akılda tutulmalıdır.Tedavide amaç tümörün yayılabileceği bölgeler de göz önünde tutularak tamamen yok edilmesidir.Meme Kanserinde Tedavi Seçenekleri1-Cerrahi Tedavi:Ameliyatla tümör ve tümörün gidebileceği lenf bezlerinin çıkarılması şeklinde yapılır.2-Radyoterpi:Tümörün yayılabileceği veya geride kalabileceği düşünülen alanların ışınlanmasıdır.3-Kemoterapi:İlaçlarla gerde kaldığı varsayılan kanser hücrelerinin yok edilmesidir.4-Hormon Tedavisi.Meme Cerrahisi Ameliyatları Türleri


1-Meme Koruyucu Cerrahi:Erken tanı konan hastalarda tümörün etrafındaki emniyetli sağlam doku ilebirlikte çıkarıldığı ameliyatlardır.Bu ameliyatlarda amaç; memeyi korumak ve hastayı memenin alınmasınıngetireceği fiziksel ve psikolojik travma ile karşılaşmaktan kurtarıp tedaviyi sonlandırmaktır.2-Memenin Tümünün Çıkarıldığı Ameliyatlar:Cerrahi tedavi uygulanan hastalarda hastalığın olduğu tarafta koltuk altı lenf bezleri de hastalığınburalara yayılma olasılığından dolayı çıkarılabilir.Koltuk altı lenf bezi diseksiyonu olarak adlandırılan buişlemin kolda kalıcı şişlik,ağrı gibi istenmeyen komplikasyonları olduğu için ''nöbetçi lenf bezi''çalışmasıyaparak boyanan lenf bezinde tümör hücresi ameliyat sırasında yapılan patolojik incelemede bulunmazsa mutlak yapılması da gerekmez.

İlgili Sağlık Konuları