Mahkemeden Emsal Karar! Dünya Göz Hastanesi 220 Bin TL Tazminat Ödemeye Mahkum Edildi

Haksız rekabet ettiği ve hastanesini öne çıkartacak nitelikte reklamlar yaptığı gerekçesiyle Dünya Göz Hastanesi, 10 yıl boyunca hiçbir yerde reklam yapmamaya ve 220 bin liralık tazminat cezasını ödemeye mahkum edildi.

Sağlık hizmeti veren şirketleri öne geçirecek reklam yapma yasağı olmasına rağmen, birçok platformda reklam vererek göz sağlığı alanındaki rekabeti bozan ve haksız rekabet kurallarını ihlal ederek milyonlarca lira kazanç elde eden Dünya Göz Hastanesi'ne dava açıldı. Dava sonucunda hastane, 200 bin liralık tazminat ödemeye ve 10 yıl boyunca hiçbir yerde reklam vermemeye mahkum edildi.

HAKSIZ REKABET ETTİĞİ GEREKÇESİYLE DAVA AÇILDI

Dünya Göz Hastanesi'ne, hastanesinin reklamlarını yasalara ve hukuka aykırı olarak, haksız rekabet niteliğinde ve talep yaratacak şekilde, TV, gazete ve internet yoluyla yayınlatması nedeniyle dava açıldı.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI

Bilirkişi raporunda, Dünya Göz Hastanesi'ne haksız rekabet yaptığı gerekçesiyle dava açan şirketin 2012-2014 yılları arasında 255 bin TL zarar ettiği ifade edildi.

Bu yıllarda yasa dışı reklam vererek sağlıkta talep yaratan Dünya Göz Hastanesi, 2013 yılında faaliyet karlılık oranı bir önceki seneye göre yüzde 155 seviyelerine çıkardı. 2013 senesindeki faaliyet karlılığın diğer senelere nispetle aşırı yüksek olduğu ortaya çıkan hastanenin, bu yılda 25 milyon lira kar elde ettiği tespit edildi.

BİLİRKİŞİDÜNYA GÖZ HASTANESİ'Nİ HAKSIZ BULDU

Bilirkişi hazırladığı dava raporunda, hastanenin sektörel olarak reklam kısıtlamalarını içeren Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yer alan hükümlere ve genel olarak reklam mevzuatı ile haksız rekabet eylemlerini düzenleyen TTK amir hükümlerine aykırı olan reklamlarda bulunarak, işletmesini öne geçirmekte olduğuna dair sonuca vardı.

13 KERE CEZA ALDI

Dava dosyasında, hastanenin Reklam Kurulu tarafından 13 kere cezalandırıldığı ve bu cezalara aldırış etmeden farklı platformlarda reklamını yapmaya devam ederek kural ihlalini sürdürdüğü belirtildi.

ULUSLARARASI ŞİRKETTEN 6 MİLYON DOLAR 'HİBE'

Diğer şirketleri kötüler nitelikte reklamlar yaparak yanlış ve yanıltıcı bilgiler paylaşan hastane, uluslararası bir lens şirketinden de 6 milyon dolarlık hibe aldığı ve bu şirketin ürünlerinin kullanılması için teşvik edici önerilerde bulunduğu davacı tarafından ifade edildi.

220 BİN TL TAZMİNAT

2014 yılında açılan dava, Dünya Göz Hastanesi'nin 200 bin TL maddi 20 bin TL manevi tazminat ödemesine ve 10 yıl boyunca hiçbir suretle reklam yapamamasına karar getirilerek sonuçlandı.


Davayı kazanan Avukat Şenol Saltık

DÜNYA GÖZ HASTANESİ KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
 
Dünya Göz Hastanesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:
 
''Ortada kesinleşmiş bir hüküm dahi yoktur. Diğer yandan bilirkişi heyeti tarafından yapılan incelemelerde de, davacı şirketin bu bilgilendirmeden ötürü uğradığı bir zarara rastlanılmadığı yönünde kanaat bildirilmiştir. Lakin İlk Derece Mahkemesi takdirini farklı şekilde kullanmıştır. Tam da bu noktada, habere dayanak yapılan hükmün ilânı için Türk Ticaret Kanu'nun 59. Maddesi uyarınca, kararın kesinleşmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.''
 
''Dünya Göz Hastanesi, tıpkı şimdi olduğu gibi, davaya taşınan dönemde de kamunun lehine adım atmaktan geri durmamış ve katarakt ameliyatlarındaki yanlışlara dikkat çekmek için var gücüyle uğraş vermiştir. Gerçekten de mezkûr dönemlere geri döndüğümüzde, gereksiz ve hatalı katarakt ameliyatlarıyla SGK'nın ve vatandaşın zarara uğratıldığı ve bu konudaki kamuoyu tepkisi hatırlanacaktır.Bahsi geçen hatalı işlemlere karşı Dünya Göz Hastanesi konunun takipçisi olmuştur. Hatta dönemin Sağlık Bakanı kendisine gelen bir soru önergesini, Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı'nın katarakt ameliyatlarına ilişkin usulsüzlüklerden yakınan dilekçesi üzerine müfettiş heyetinin görevlendirildiği şeklinde yanıtlamıştır.''