Erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranı 9,4 daha yüksek

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümünün çevrim içi olarak düzenlediği etkinlikte Covid tedavisi gören 500 kişiyle yapılan "Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Covid-19'un Yayılımı Üzerine Etkisi" araştırmasının sonuçları paylaşıldı. Çarpıcı verilerin yer aldığı araştırmada erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranının kadınlara oranla 9,4 daha yüksek olduğu dile getirildi.

Yaşar Üniversitesi Ekonomi Bölümünün çevrim içi olarak düzenlediği 5'inci All İzmir Economics Workshop etkinliği, İzmir'deki 8 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti. "Sosyoekonomik Eşitsizliklerin Covid-19'un Yayılımı Üzerine Etkisi" araştırmasının sonuçlarının paylaşıldığı etkinlikte çok çarpıcı veriler açıklandı. Yaklaşık 500 kişinin katılımı ile yapılan araştırma sonuçlarına göre Covid-19 bulaşma riskinin kadınlara oranla erkeklerde daha fazla görüldüğü ifade edildi.

"KAPİTALİZM AYAKTA KALAMAZ"

Öte yandan etkinliğe katılan Kadir Has Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan, Covid-19 sonrası ekonomik dönüşüme dikkat çekerek "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) göre, önümüzdeki 6 yıl içinde dünya ekonomisi 3 sorun nedeniyle durağanlaşacak. Biri sosyal dışlanma ve gelir kayıpları, ikincisi iklim krizi, üçüncüsü ise robotik istihdamın yükselişi. Gelir dağılımındaki kötüleşme ya da iklim krizi konularını ele almazsak, yüzyılın ikinci yarısında kapitalizm ayakta kalamaz. Bu sorunlar çok açık uyarılardır" dedi.

Erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranı 9,4 daha yüksek

 

"SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞKENLER ENFEKSİYON RİSKİ İLE İLİŞKİLİ"

Prof. Dr. Durmuş Özdemir, "Araştırma kapsamında, Covid-19 nedeniyle İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmen 500 kişiyle anket yapıldı. Araştırma sonucunda, dünyada yapılan çalışmalarla paralel sonuçlara ulaştık. Fazla kalabalık evlerdeki hijyen durumu, evdeki kişilerin hastalıktan daha fazla etkilenmesine neden olabiliyor. Bu nedenle bireysel izolasyon yapamayan kişiler oldu. Sosyo-ekonomik eşitsizlikten doğan sorunlar, bu dönemde daha fazla görünür oldu. Sosyo-ekonomik değişkenler enfeksiyon riski ile ilişkilidir ve Covid-19'a maruz kalma ile ölüm oranını artırabilir. Araştırmada kullanılan modelin sonuçlarına göre; ekonomik ve sosyal faktörler Covid-19'un yayılmasını etkileyen önemli faktörler. Ekonomik ve sosyal faktörlerdeki eşitsizlikler, hastalığın yayılmasını farklı olarak etkilerken, örneğin; hastalığın yayılmasında eğitim ve yoksulluktaki eşitsizlik sigara içmek ya da bir yerde çalışıyor olmaktan çok daha önemli bir etken olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

Erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranı 9,4 daha yüksek

"YÜZDE 9,4 DAHA YÜKSEK"

Araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcılarda, kadınlara göre erkeklerin Covid-19'a yakalanma oranı yüzde 9,4 daha yüksek çıkarken, Covid-19 pozitif bir birey ile temas etmesinin bireyin pozitif olmasını yüzde 31,4 artırdığı sonucuna ulaşıldı. Sonuçlara göre; toplu taşıma araçlarını kullanmak bulaşma ihtimali yüzde 6,97 artmasına neden olurken, hastane ziyaretinin ise Covid-19 pozitif olma ihtimali yüzde 35,7 artırdığı belirlendi. Araştırmaya katılanlara bakıldığında, sigara içenlerin içmeyenlere göre daha azınlıkta olduğu görülürken, eğitim durumuna bakıldığında ise üniversite mezunu olanların pozitif olanlar arasında sayılarının daha az olduğu görüldü. Yine eldiven takılmasının da Covid'e yakalanma ihtimalini 15,4 azaltan etkenlerden olduğu ortaya çıktı.

İlgili Sağlık Konuları