Doktor Tunç, El Titremesi Konusunda Uyarılarda Bulundu

Özel Adatıp Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Abdulkadir Tunç, el titremesi hastalığı hakkında açıklamalar yaparak, “Klasik olarak Parkinson hastalığı tremoru istirahatte ortaya çıkar ve çoğu zaman tek taraflı başlangıç gösterir. Kollarda, bacaklarda ve çenede görülebilir.

Özel Adatıp Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Abdulkadir Tunç, el titremesi hastalığı hakkında açıklamalar yaparak, "Klasik olarak Parkinson hastalığı tremoru istirahatte ortaya çıkar ve çoğu zaman tek taraflı başlangıç gösterir. Kollarda, bacaklarda ve çenede görülebilir. Para sayar tarzda istirahat tremoru bu hastalık için önemlidir" dedi.

Parkinson hastalığının, titremenin yanında çoğunlukla diğer ana belirtiler olan hareketlerde yavaşlama, yürüme güçlüğü, mimiklerde azalma, kaslarda sertleşme gibi bulguları da gösterdiğini sözlerine ekleyen Uzm. Dr. Abdulkadir Tunç, bu rahatsızlığın parkinson hastalığına dönme ihtimalini 4 kat attırdığını söyledi.

HASTALAR RUHSAL YÖNDEN İYİ SORGULANMALI

Hastaların ruhsal yönden iyi sorgulanmalı konusunda uyarıda bulunan Uzm. Dr. Abdulkadir Tunç, "Örneğin tiroid bezi hastalıkları, distoni denilen kasılma durumları, yazı yazma (yazıcı tremoru), sinir ucu zedelenmesi (polinöropati) durumları, bazı yapısal beyin hastalıkları, inme, MS (multiple skleroz), ve tümörler, bazı ilaçlar (lityum, valproat, kortizon gibi) tremor tablolarına neden olabilirler. Son olarak sık görülen bir durum da psikojen tremordur. Karmaşık doğada, özellikleri çok değişken şekillerde görülebilir. Bu açıdan hastalar ruhsal yönden de iyi sorgulanmalı ve muayene edilmelidir" dedi.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Hastalığın sebeplerinden de bahseden Abdulkadir Tunç, "Tremor fizyolojik olarak görülebileceği gibi en sık gördüğümüz şekli ile esansiyel tremor yani yapısal titremede yüzde 60-70 oranında genetik yatkınlık mevcuttur. Bu hastalığı bulunanların ailesinde tremor çıkma ihtimali 5-10 kat daha fazladır. Bunun yanında bazı hareket bozuklukları tiroid bezi hastalıkları, sinir ucu zedelenmeleri, bazı yapısal beyin hastalıkları, MS, inme, tümörler ve bazı ilaçlar (kortizon, lityum, valproat gibi) tremor tablolarına neden olabilirler. Her yaşta görülmekle birlikte özellikle esansiyel tremorun 40 yaş üstü yüzde 4, 60 yaş üstünde ise yüzde 10'u bulabilen sıklıkta görüldüğü bilinmektedir" diye konuştu.

MESLEKİ VE İŞLEVSEL ÖZÜRLÜLÜK YARATIR

Hangi titremelerin daha tehlikeli olduğunu ve nelere dikkat edilmesi gerektiğinden de bahseden Tunç, "En sık görülen esansiyel tremor durumunda dahi Parkinson hastalığı ihtimalinin 4 kat arttığı belirlenmiştir. Bu nedenle tüm titreme durumlarının mutlaka ciddiye alınması ve mutlaka bir nöroloji hekimince değerlendirilmesini öneririm. Parkinson hastalığı dışında bazı nörolojik hastalıkların, tiroid hormon bozuklukları ve ilaçların neden olduğu titreme durumları yapısal titreme durumuyla tamamen benzer olabilir. Organik nedenlerin yol açtığı titreme durumları fizyolojik olanlarla aynı bulguları gösterebileceğinden, uzman hekim değerlendirmesi mutlaka gereklidir. Altta yatan beyin hastalıkları, hormon bozuklukları, ilaç yan etkileri gibi durumların tedavilerinin yanı sıra fizyolojik ve yapısal olarak rastlanan tremorun ilaç tedavileriyle iyileştirilmesi mümkündür. Dirençli olgularda cerrahi tedavi planlanabilir. Tedavi edilmezse zamanla ilerlemesi beklenir ve her 4 kişiden birinde işlevsel ve mesleki özürlülük yaratır" şeklinde konuştu. - SAKARYA