Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde Kbrn Eğitimi

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde kimyasal, biyolojik, radyasyon, nükleer (KBRN) farkındalık eğitimi verildi.

İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, KBRN Bölge Koordinatörü ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olan Demet Tuğlacı tarafından gerçekleştirilen eğitimde, olası KBRN olaylarında hastane çalışanlarının neler yapması gerektiği anlatıldı.

Eğitimde kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehlikelerin savaş, kaza veya doğal afetler sonucu ortama yayılması ile etkilenen vatandaşların hastaneye geldikleri andan itibaren hastane yönetiminin alması gereken tedbirler, sağlık çalışanlarının korunma yolları ve hastaların dekontaminasyonu (arındırma) konularında teorik eğitim verildi.

Ayrıca dekontaminasyon ünitesinde sağlık çalışanlarının kullanacağı C ve D tipi koruyucu giysi ile ekipman kullanımı, hastaların yıkanmasında dikkat edilecek hususlar, kullanılacak araç ve gereçler uygulamalı olarak tanıtıldı.