Çanakkale Devlet Hastanesi Yeni Doğan Servisine Terapotik Hipotermi Merkezi Kuruldu

Çanakkale Devlet Hastanesi yeni doğan servisine ’Terapotik merkezi kuruldu.

Çanakkale Devlet Hastanesi yeni doğan servisine 'Terapotik merkezi kuruldu. Çanakkale Devlet Hastanesi Bahattin ve Huriye Demircioğlu Ekbinası Yenidoğan servisinde kurulan asfiktik yenidoğanlarda sakatlık ve ölümü azaltmada etkinliği kanıtlanmış nöroprotektif bir tedavi modeli olarak bilinen "Terapotik Hipotermi' cihazı devreye girdi. Neonatoloji Uzmanı Dr. Sema Arayıcı "Perinatal asfiksi doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasındaki çeşitli nedenlere bağlı olarak yenidoğanda ortaya çıkan hipoksi ve iskeminin bir arada görüldüğü, mortalite ve morbiditesi yüksek olan ciddi bir klinik tablodur. "Terapotik Hipotermi" asfiktik yeni doğanlarda sakatlık ve ölümü azaltmada etkinliği kanıtlanmış nöroprotektif bir tedavi modelidir. Yapılan çalışmalarda ilk 6 saatte başlanan ve 72 saat süreyle devam edilen hipotermi tedavisinin ölümü ve sakatlığı azalttığı, ayrıca yaşayanlarda normal nörolojik duruma sahip hasta sayısını artırdığı bildirilmektedir. Hipotermi tedavisinin nöroprotektif etkisi tedavinin başlanma zamanına, tedavi süresine ve hipoterminin derecesine bağlıdır. Etkin bir tedavi için hipotermi tedavisine tercihen ilk iki saatte en geç ilk altı saatte başlanmalıdır. Bu süreçte beyin fonksiyonları da özel bir cihaz (beyin fonksiyon monitörü- amplitude integrated EEG -aEEG-) vasıtasıyla takip edilmekte, böylelikle hem tedavinin etkinliği hem de ek tedavi ihtiyacı değerlendirilmektedir" dedi. - ÇANAKKALE