Bilgilerinizi Kalıcı Hale Getirebiliyor musunuz?

''Ders çalışırken canım sıkılıyor, dikkatimi bir konu üzerinde yoğunlaştıramıyorum, bir süre sonra başka şeyler düşündüğümü fark ediyorum, çalıştığım, iyi öğrendiğimi düşündüğüm konuları bir süre sonra hatırlayamıyorum'' diyor musunuz?

Özel Alev Lisesi Rehberlik Servisi diyor ki: Çalışırken hafızamıza iyi yerleştiremediğimiz bilgileri, zihnimizi ne kadar zorlasak da hatırlayamayız. üzerinde çok çalıştığımız bilgileri kalıcı hale getirmek için konsantrasyon gereklidir. bir konu üzerinde dikkatimizi yoğunlaştırmak için ne yapmalıyız?

Etkin Verimli Ders Çalışmada Konsantrasyonun Önemi

“Ders çalışırken canım sıkılıyor, dikkatimi bir konu üzerinde yoğunlaştıramıyorum, bir süre sonra başka şeyler düşündüğümü fark ediyorum, çalıştığım, iyi öğrendiğimi düşündüğüm konuları bir süre sonra hatırlayamıyorum ya da konu ile ilgili bir soru ile karşılaştığımda çözemiyorum” türünden yakınmaları birçok öğrenciden duyarız. Bu tür yakınmalar bir çok öğrencinin konsantrasyon ile ilgili bir takım yanlışları olduğunun göstergesidir.

Bugün öğrendiğiniz bir konuyu bir yıl sonra hangi ölçüde hatırlayacağınız, büyük ölçüde o konuya çalışırken bugün ne kadar konsantre olduğunuz ile yakından ilgilidir.
Konsantre olmak öğrenilebilen bir beceridir. Bunun için dikkat edilecek bazı noktalar vardır.

Konsantrasyon İçin Önce Bir Amaç Belirlenmeli

Konsantrasyonun yüksek olması ile kişinin kendini motive etmesi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kişinin kendini motive etmesi ise severek, isteyerek benimsediği bir amaçla mümkün olur.

Sonunda ulaşmak istediğiniz, hedeflediğiniz amaç doğrultusunda çalışmak motivasyonunuzu dolayısıyla da konsantrasyonunuzu olumlu yönde etkileyecektir.

Konsantrasyon İçin Tam Bir Kararlılık Gerekir

Konsantrasyon bir irade işidir. Bu nedenle çalışmanın başında işe ilgi ve özenle başlanmalıdır. Bu durum da konsantrasyonu alışkanlık haline getirir.

Konsantrasyonu Canlı Tutabilmek İçin Çalışmaya Çeşitlilik Getirmek Şarttır

Belli bir süre çalıştıktan sonra konsantrasyonu sürdürmek genellikle zordur. Çünkü zihnimiz monoton bir çalışma düzeninde farklı şeylerle meşgul olmaya başlayacaktır. Bu nedenle çalışmamıza çeşitlilik getirmekte fayda vardır. Bunun için öğrenilmekte olan konuya değişik açılardan bakmayı ve konuya değişik yerlerden yaklaşıp yorum getirmeyi öğrenmelisiniz. Örneğin, zihin haritası yöntemi kullanabilir ya da konular arasında günlük hayatla bağlantılar kurarak dikkatinizi dağıtmayacak çeşitlilikler yaratabilirsiniz.

Planlı Çalışma Konsantrasyona Katkıda Bulunur

Çalışmayı mümkün olduğunca günün aynı saatlerinde ve aynı yönde sürdürmek faydalıdır. Bunun için de çalışma ortamınızı dikkatinizi dağıtacak uyarıcılardan (T.V. müzik seti, telefon, bilgisayar vb.) ayıklamanız gerekir.

Konsantrasyon Aklın Dağılmasını Önleme Sanatıdır

Çalışma için ayırdığınız süre içerisinde çalışmanızı engelleyecek düşünce ve uğraşlarla vakit harcamayınız. Kendi kendinize hedefinizi sürekli tekrarlayarak duygularınızın etkisinden kurtulup sizin için gerçekten önemli olanı seçin.

Kendi Kendinize Randevu Verin

Belli bir çalışmayı belli bir günde, belli saatlerde sürdürmek üzere kendi kendinize randevu verin.

Konsantrasyonun yüksek olması için yorgun olmamak gibi çok fazla dinlenmiş olmamaya da dikkat edilmelidir. Yorgunlukta olduğu gibi fazla dinlenmiş olmak da rehavet getireceği için dikkati olumsuz yönde etkiler.     

Çalışmalarınızda Bitkinliği Önleyin

Çalışmalarınızda bitkinlik hissederseniz dinlenmeye ihtiyacınız var demektir. Böyle bir ruh halinde yapılan çalışma zarar getireceğinden çalışmalarınıza ara verip bir süre dinlenmelisiniz.

Kendinize Güvenin

Konsantrasyonunuzu sağlamada başarılı olmanın yolu düşüncelerinizi yönlendirmedeki başarınıza bağlıdır. Bunun için de düşüncelerinizi sınavda nasıl başarılı olacağınıza odaklamalısınız.

Dikkat bozukluğu size üç mesaj verir;

1. Beyninizi çalışma talimatına uygun kullanmıyorsunuz demektir.
2. Okuduklarınızı doğru şekilde okumuyorsunuz demektir
3. Konsantrasyon eşiğinizi ihlal ediyorsunuz demektir.

İlgili Sağlık Konuları