Ankara İçin Gıda, Tarım ve Sağlık Çalıştayı

Ankara için bilişim, sağlık ve gıda/tarım sektörlerinde oluşturulacak senaryolar ve yol haritası masaya yatırıldı.

Gelecek Araştırmaları Enstitüsü tarafından, Ankara Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgˆı Ankara I·l Müdürlügˆü ile yürütülen Gelecek Araştırmaları Merkezi Fizibilite Çalışması kapsamında, ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi'nde "Gıda ve Tarım" ile "Sağlık" çalıştayları düzenlendi.

Gıda, tarım ve sağlık alanında tıp, mühendislik, meslek örgütleri ile ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştaylarda, dünyadaki gelişmeler çerçevesinde, Ankara'da üç sektörde 2030 ve 2050 yıllarında hangi konulara odaklanılabileceği, rekabet kapasitesinin ve gelişme alanlarının ne olabileceği değerlendirildi.

Çalıştaylarda, "2030 yılında gıda-tarım ve sağlık sektöründe geleceği şekillendirecek hangi alanlar önceliklidir?", "2050 yılında gıda-tarım ve sağlık sektöründe geleceği şekillendirecek hangi alanlar öne çıkmaktadır?", "Gelecekte yatırım yapılması, iyileştirilmesi gereken ya da rekabetçi olabilecek alanlar nelerdir?" ve "Geleceğe yönelik yatırımlarda risk ve sınırlar nelerdir?" konu başlıkları tartışıldı.

Çalıştayların tamamlanmasının ardından elde edilen görüşler ve oluşturulacak senaryolar doğrultusunda bir rapor hazırlanarak, yol haritası kamuoyu ile paylaşılacak.

İlgili Sağlık Konuları