Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Samsun / Alaçam

Sektör:Fakülteler
Adres:Kurupelit,Samsun
Telefon:0 362 312 19 19
Fax:0 362 457 60 32
Website:http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/dentistry/

Sağlık Sektörü Kategorileri