Sağlamlaştırma Tedavisi (Konsolidasyon)

Uygun hücum tedavisiyle remisyon sağlandıktan sonra yoğun bir tedavi ile yapılanların garantiye alınması.

Sağlık Terimlerinde Ara