Safenektomi

Safen toplardamarının kesilip çıkarılması ile yapılan cerrahi girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara