Rna (Ribonükleik Asit)

Hücrenin çekirdeğinde ve sitoplazmasında bulunan yüksek molekül ağırlıklı organik madde; yapısı DNA'nınkine benzer.

Sağlık Terimlerinde Ara