Rna Polimeraz

DNA dan RNA sentezini gerçekleştiren enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara