Ritüel

Özel durumlarda yinelenen ve alışkanlık özelliği kazanmış davranışlar.

Sağlık Terimlerinde Ara