Rinoskopi

Burun boşluklarının incelenmesinde kullanılan yöntem.

Sağlık Terimlerinde Ara