Rinensefalon (Koku Beyni)

Beynin telensefalon(*) bölümündeki koku işleviyle ilgili yapıların tümünü belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara