Rima (Yank)

Anatomide iki benzer oluşumu birbirinden ayıran aralığı belirten terim; rima palpebralis (gözkapağı yangı), rima glottidis (iki ses telini birbirinden ayıran yank), Bak. glottis,

Sağlık Terimlerinde Ara