Ribozomal Rna

Hücre ribozomlarında bulunan bir çeşit RNA.

Sağlık Terimlerinde Ara