Ribozom

Hücrede protein sentezinin yapıldığı yerlerdir. Özel ribozomal RNA'larla proteinler içerir.

Sağlık Terimlerinde Ara