Ribozim

Ortamda herhangi bir protein bulunmadığı zaman enzim özelliği gösteren saf RNA.

Sağlık Terimlerinde Ara