Riboz

Beş karbon atomu içeren monosakkarit.

Sağlık Terimlerinde Ara