Riboflavin

B2 vitaminine verilen ad, bak. vitaminler.

Sağlık Terimlerinde Ara