Rezistans

Direnç, mukavemet.

Sağlık Terimlerinde Ara