Rezistans (Direnç)

Mikroorganizmaların bazı ilaçlara karşı duyarlılıklarım yitirerek dirençli hale gelmeleri sonucu bu ilaçların tedavi edici etkilerini gösterememe durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara