Retroversi

Bir organın normal konumda değil arkaya doğru eğik durumda olması

Sağlık Terimlerinde Ara