Retropnömoperitonyum

Retroperiton içinde yer alan organların ve yapıların incelenmesi amacıyla uygulanan radyolojik tam yöntemi.

Sağlık Terimlerinde Ara